Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Nhiều người vẫn “ngại” nhà tái định cư và đây là 3 lợi ích vô tình bỏ lỡ

Nhiều người vẫn “ngại” nhà tái định cư và đây là 3 lợi ích vô tình bỏ lỡ

Định kiến về nhà tái định cư (chất lượng công trình, hạ tầng xã hội) khiến nhiều người dù có suất mua ưu tiên vẫn không mấy mặn mà, chỉ mong bán lại được cho bên thứ 3 để hưởng tiền chênh lệch. Tuy nhiên, nhà tái định cư vẫn có những ưu điểm nhất […]