Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách những tên đường ở Quận 12 – thành Phố Hồ Chí Minh

Quận 12 là một quận nội thành thuộc khu vực phía Tây TP.HCM. So với các quận nội thành khác như quận 3, quận 10, diện tích tự nhiên của quận 12 lớn gấp nhiều lần, bên cạnh đó, quận 12 còn sở hữu nhiều thế mạnh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và tiềm năng phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Nếu...

Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách các phường thuộc Quận 12 – thành phố Hồ Chí Minh

Quận 12 là một quận nội thành thuộc khu vực phía Tây TP.HCM. So với các quận nội thành khác như quận 3, quận 10, diện tích tự nhiên của quận 12 lớn gấp nhiều lần, bên cạnh đó, quận 12 còn sở hữu nhiều thế mạnh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và tiềm năng phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Nếu...

Quận 11 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách những tên đường ở Quận 11 – thành Phố Hồ Chí Minh

Quận 11 là một quận nội thành trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn muốn tìm hiểu Quận 11 có bao nhiêu phường, Danh sách những tên đường ở Quận 11 thành Phố Hồ Chí Minh thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Tổng quan về Quận 11 Quận 11 là một quận có lịch sử lâu đời, gắn liền với sự phát...

Quận 11 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách các phường thuộc Quận 11 – thành phố Hồ Chí Minh

Quận 11 là một quận nội thành trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, tốc độ đô thị hóa của khu vực này cũng được đẩy mạnh đáng kể trong nhiều năm trở lại đây. Nếu bạn muốn tìm hiểu Quận 11 có bao nhiêu phường, Danh sách các phường thuộc Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh thì đừng bỏ qua bài viết...

Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách những tên đường ở Quận 10 – thành Phố Hồ Chí Minh

Quận 10 là một trong những quận trung tâm và là khu vực trọng điểm giao dịch thương mại của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn muốn tìm hiểu Quận 10 có bao nhiêu phường, Danh sách những tên đường ở Quận 10 thành Phố Hồ Chí Minh thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Tổng quan về Quận 10 Quận 10 có một vị...

Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách các phường thuộc Quận 10 – thành phố Hồ Chí Minh

Quận 10 là một trong những quận trung tâm và là khu vực trọng điểm giao dịch thương mại của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn muốn tìm hiểu Quận 10 có bao nhiêu phường, Danh sách các phường thuộc Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Tổng quan về Quận 10 Quận 10 có một vị trí...

Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách những tên đường ở Quận 9 – thành Phố Hồ Chí Minh

Quận 9 là một quận ven nội thành thuộc khu đô thị phía đông thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nếu bạn muốn tìm hiểu Quận 9 có bao nhiêu phường, Danh sách những tên đường ở Quận 9 thành Phố Hồ Chí Minh thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Tổng quan về Quận 9 Quận 9 thuộc Thành phố Thủ Đức - Thành...

Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách các phường thuộc Quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh

Quận 9 là một quận ven nội thành thuộc khu đô thị phía đông thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 7km theo đường xa lộ Hà Nội. Nếu bạn muốn tìm hiểu Quận 9 có bao nhiêu phường, Danh sách các phường thuộc Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Tổng...

Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách những tên đường ở Quận 8 – thành Phố Hồ Chí Minh

Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh thật ra chỉ mới xuất hiện cách đây gần nửa thế kỷ, nhưng các khu vực của Quận 8 ngày nay đã có từ mấy trăm năm trước cùng với lịch sử vùng đất Gia Định ngày nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu Quận 8 có bao nhiêu phường, Danh sách những tên đường ở Quận 8 thành Phố Hồ Chí Minh...

Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách các phường thuộc Quận 8 – thành phố Hồ Chí Minh

Quận 8 (TP.HCM) thật ra chỉ mới xuất hiện cách đây gần nửa thế kỷ, nhưng các khu vực của Quận 8 ngày nay đã có từ mấy trăm năm trước cùng với lịch sử vùng đất Gia Định ngày nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu Quận 8 có bao nhiêu phường, Danh sách các phường thuộc Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh thì đừng bỏ qua...

Compare listings

So sánh